สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

30/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 903,324 คน (เพิ่มขึ้น 10,699 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 3,865 คน จังหวัดคานากาวะ 1,164 คน จังหวัดโอซากา 932 คน จังหวัดไซตามะ 864 คน และจังหวัดชิบะ 576 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,175 คน (เพิ่มขึ้น 14 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 539 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 827,372 คน (เพิ่มขึ้น 3,750 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- รัฐบาลญี่ปุ่นมีกำหนดจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน จ. ไซตามะ จิบะ คานางาวะ และโอซากา ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ส.ค. 2564 พร้อมกับขยายการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ จ. โอกินาวะถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 ขณะที่ใน จ. ฮอกไกโด อิชิกาวะ เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ จะประกาศใช้มาตรการเฉพาะจุดป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

- บริษัท Narita International Airport Corporation เปิดเผยว่า จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและสำรวจการจัดการแยกผู้โดยสารทั่วไปจากนักกีฬาพาราลิมปิกที่มีกำหนดเดินทางมาร่วมการแข่งขันในเดือน ส.ค. 2564Tags:   COVID-19