สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564

03/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 944,970 คน (เพิ่มขึ้น 8,393 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,195 คน จังหวัดคานากาวะ 1,686 คน จังหวัดชิบะ 787 คน จังหวัดไซตามะ 762 คน และจังหวัดโอซากา 448 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,209 คน (เพิ่มขึ้น 11 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 704 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 842,780 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 
- นรม.ซูกะ แถลงเกี่ยวกับแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น โดยจะให้ผู้ติดเชื้อรักษาตัวในเคหสถานเป็นหลัก เพื่อให้มีเตียงรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักหรือมีความเสี่ยงที่จะอาการหนักได้ทันที นอกจากนี้ จะจัดสรรงบประมาณแก่สถานพยาบาลในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถแจกจ่ายเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและให้บริการรักษาผู้ป่วยตามบ้านเพื่อรับทราบภาวะของผู้ป่วยได้โดยละเอียด ขณะเดียวกันจะให้ใช้โรงแรมเป็นที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อในครัวเรือน 

- ศูนย์ติดตามอาการผู้รักษาตัวในเคหสถานในกรุงโตเกียว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระสถานพยาบาล เริ่มไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น 11 เท่าในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวบริการให้คำปรึกษา 24 ชม. ผ่านทางโทรศัพท์หรือ LINE และจัดส่งอาหารไปยังที่พักของผู้ป่วยTags:   COVID-19