สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564

04/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 3 สิงหาคม 2564) 956,986 คน (เพิ่มขึ้น 12,017 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 3,709 คน จังหวัดคานากาวะ 1,298 คน จังหวัดโอซากา 1,079 คน จังหวัดไซตามะ 1,053 คน และจังหวัดชิบะ 781 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,219 คน (เพิ่มขึ้น 10 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 754 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 847,873 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นรม.ซูกะ ได้หารือร่วมกับสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นและผู้แทนหน่วยงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และได้ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมรับภาวะการระบาดที่รุนแรงขึ้นตามแนวทางใหม่ที่ใช้การพักรักษาตัวในเคหสถานเป็นหลัก ด้านนาย NAKAGAWA Toshio ประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นชี้ว่า จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดระดับประเทศ ไม่ใช่เพียงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ ส่วนนาย TAMURA Norihisa รมว.สธ.ญี่ปุ่น ให้ความเห็นต่อประเด็นความจำเป็นของการสั่งปิดพื้นที่ (Lockdown) ว่าการปรับแก้ไขกฎหมายให้รัฐมีอำนาจดำเนินการและสามารถมีบทลงโทษได้นั้นเป็นการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง 

- สธ.ญี่ปุ่น ได้เพิ่มวัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 และจะจัดส่งให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น 6 จังหวัดที่อยู่ระหว่างการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. เป็นต้นไป สำหรับรัฐบาลท้องถิ่นอื่นจะเริ่มจัดส่งหลังวันที่ 23 ส.ค. รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 2 ล้านโดส โดยกำหนดว่าห้ามใช้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 40 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 

- นาย MOTEGI Toshimitsu รมว.กต.ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดส่งเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen concentrator) ให้แก่ไทย 775 เครื่อง และจะมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องดูดเสมหะ อย่างละ 100 เครื่องให้แก่ สปป.ลาว เนื่องจากภาวะการระบาดได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้จัดส่งวัคซีน 600,000 โดสให้ สปป.ลาว ผ่าน COVAX facility เมื่อ 3 ส.ค. 2564Tags:   COVID-19