สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

05/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 4 สิงหาคม 2564) 971,192 คน (เพิ่มขึ้น 14,207 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,166 คน จังหวัดคานากาวะ 1,484 คน จังหวัดโอซากา 1,224 คน จังหวัดไซตามะ 1,200 คน และจังหวัดชิบะ 840 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,233 คน (เพิ่มขึ้น 14 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 777 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 852,607 คน 
 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้พักฟื้นที่เคหสถานเป็นหลักและรับเฉพาะผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือผู้มีโรคประจำตัวเข้ารักษาในสถานพยาบาลนั้น ได้มีข้อถกเถียงจากหลายฝ่าย เช่น นาย NAKAGAWA Toshio ประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณารวมกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรงด้วย นาย OMI Shigeru ประธานคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 ชี้ว่า การตัดสินให้ผู้ป่วยรักษาตัวในเคหสถานหรือสถานพยาบาลเป็นการประเมินปัญหาที่ง่ายเกินไป ควรมีมาตรการเชื่อมโยงสถานพยาบาล โรงแรมที่พักฟื้น และเคหสถานของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว ขณะที่ผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดนิยามของอาการรุนแรงให้ชัดเจน 

- ผู้ว่าราชการ จ. ฮิโรชิมะ เปิดเผยว่า จะขอให้รัฐบาลพิจารณาประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเฉพาะจุดในเร็ววันนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดขยายตัวอย่างรวดเร็วในสัดส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่จะยังคงแนวทางการรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลเช่นเดิม 

- จากการที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่วันที่ 4 ส.ค. 2564 มากกว่า 20,000 คนเป็นครั้งแรก จึงเริ่มมีความเคลื่อนไหวของบริษัทญี่ปุ่นในไทยที่จะนำพนักงานและครอบครัวกลับญี่ปุ่นชั่วคราวTags:   COVID-19