สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564

06/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 5 สิงหาคม 2564) 986,451 คน (เพิ่มขึ้น 15,263 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 5,042 คน จังหวัดคานากาวะ 1,846 คน จังหวัดไซตามะ 1,235 คน จังหวัดโอซากา 1,085 คนและจังหวัดชิบะ 942 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,241 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 823 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 858,461 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเฉพาะจุดเพิ่มเติมใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุคุชิมะ อิบารากิ โทจิงิ กุมมะ ชิสึโอกะ ไอจิ ชิกะ และคุมาโมโตะ ระหว่างวันที่ 8 – 31 ส.ค. 2564 

- นาย OMI Shigeru ประธานคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 ชี้ว่า รัฐบาลควรสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงขยายพื้นที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังควรยกระดับความสามารถในการตรวจหาเชื้อด้วย - Japan Association of Travel Agents (JATA) เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และขอให้พิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดในการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว



Tags:   COVID-19