เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้สัมภาษณ์รายการบันทึกสถานการณ์: "ภารกิจ สอท. ณ กรุงโตเกียว ในการสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในโตเกียวโอลิมปิก"

06/08/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้สัมภาษณ์รายการบันทึกสถานการณ์: "ภารกิจ สอท. ณ กรุงโตเกียว ในการสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในโตเกียวโอลิมปิก"

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้สัมภาษณ์รายการบันทึกสถานการณ์: "ภารกิจ สอท. ณ กรุงโตเกียว ในการสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในโตเกียวโอลิมปิก" แก่สถานีวิทยุ FM 92.5 หัวข้อ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ฟังย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLezFsrqeLPRNuKU1t_68lBIiRn7hpL5tK