สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

09/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 8 สิงหาคม 2564) 1,032,251 คน (เพิ่มขึ้น 14,472 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,066 คน จังหวัดคานากาวะ 1,860 คน จังหวัดไซตามะ 1,364 คน จังหวัดโอซากา 1,164 คนและจังหวัดชิบะ 988 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,284 คน (เพิ่มขึ้น 9 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,138 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 881,608 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการที่สำคัญ

- สธ.ญี่ปุ่น เปิดเผยผลการตรวจพบเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์แลมบ์ดาครั้งแรกในญี่ปุ่นที่ท่าอากาศยานฮาเนดะจากสตรีชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี ซึ่งเดินทางกลับจากเปรูเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 

- นาย IIZUMI Kamon ผู้ว่าราชการจังหวัดโทคุชิมะ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้หารือกับนาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศTags:   COVID-19