สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

10/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 9 สิงหาคม 2564) 1,044,320คน (เพิ่มขึ้น 12,073 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,884 คน จังหวัดคานากาวะ 2,166 คน จังหวัดไซตามะ 1,160 คน จังหวัดโอซากา 995 คน และจังหวัดชิบะ 952 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,296 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,190 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 889,912 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการที่สำคัญ

- นรม.ซูกะ ขอความร่วมมือคนหนุ่มสาวให้งดเว้นการออกนอกเคหสถาน เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสารทญี่ปุ่น (โอบ้ง ระหว่าง 13-16 ส.ค.)  เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์กลายพันธุ์ 

- ทางการกรุงโตเกียวไม่สามารถคาดเดาจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดได้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครัวเรือน นอกจากนี้ การติดเชื้อในผู้สูงอายุเริ่มเพิ่มสูงขึ้น

- สธ.ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า วัคซีนที่ต้องทำลายทิ้งในระหว่างการจัดฉีดให้พนักงานบริษัทและสถานศึกษา ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564 มีทั้งสิ้น 8,090 โดส โดยเกิดจากความผิดพลาดในการควบคุมอุณหภูมิถึง 7,210 โดส ทั้งนี้ ได้จัดฉีดวัคซีนให้พนักงานบริษัทและสถานศึกษาไปแล้วกว่า 7.72 ล้านโดสTags:   COVID-19