สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564

11/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 10 สิงหาคม 2564) 1,054,890 คน (เพิ่มขึ้น 10,574 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,612 คน จังหวัดคานากาวะ 1,572 คน จังหวัดไซตามะ 1,166 คน จังหวัดชิบะ 860 คน และจังหวัดโอซากา 697 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,315 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,230 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 899,124 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนแถลงว่า จะจัดส่งวัคซีน AstraZeneca จำนวน 52,800 โดส ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นของ 6 จังหวัดที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564 และได้ขอให้สตรีมีครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยTags:   COVID-19