สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

13/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 สิงหาคม 2564) 1,089,512 คน (เพิ่มขึ้น 18,822 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,989 คน จังหวัดคานากาวะ 1,807 คน จังหวัดโอซากา 1,654 คน จังหวัดไซตามะ 1,528 คน และจังหวัดชิบะ 1,038 คน - ผู้เสียชีวิตสะสม 15,359 คน (เพิ่มขึ้น 24 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,404 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 920,862 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินลดการออกไปจับจ่ายสินค้านอกบ้านลงครึ่งหนึ่งเพื่อควบคุมจำนวนผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า 

- จังหวัดโอกินาวะขอกำลังเสริมทางการแพทย์จากกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากที่ได้ขอกำลังเสริมทางการแพทย์จากที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปแล้ว เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการระบาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กองกำลังป้องกันตนเองได้ส่งพยาบาลและเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คนเข้าไปปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 12 – 25 ส.ค. 2564 

- JTB Corporation บริษัทท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคาร Mizuho ธนาคาร MUFG ธนาคาร SMBC และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น (Development Bank of Japan หรือ DBJ) รวมมูลค่า 3 หมื่นล้านเยน เพื่อนำไปพัฒนาระบบการจองแบบดิจิทัลและ content การท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อสภาวะปัจจุบัน โดยผลประกอบการของ JTB ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขาดทุนสูงสุดกว่า 1 แสนล้านเยนTags:   COVID-19