สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564

16/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 15 สิงหาคม 2564) 1,147,890 คน (เพิ่มขึ้น 17,832 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,295 คน จังหวัดคานากาวะ 2,081 คน จังหวัดโอซากา 1,764 คน จังหวัดไซตามะ 1,773 คน และจังหวัดชิบะ 1,374 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,411 คน (เพิ่มขึ้น 10 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,563 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 955,251 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- รัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนคลายการรับคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564 โดยเพิ่มจำนวนจากวันละ 2,000 คนเป็นวันละ 3,500 คน เนื่องจากความสามารถในการตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นหลังจบการจัดโอลิมปิกและมีชาวญี่ปุ่นต้องการเดินทางกลับประเทศเพิ่มขึ้น 

- กรุงโตเกียวได้ปรับลดขอบเขตการติดตามสืบหาผู้ติดเชื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยตัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ทำงานและผู้ที่ร่วมรับประทานอาหาร เหลือเพียงบุคคลในครัวเรือน การติดเชื้อในโรงเรียน สถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากภารกิจของสำนักงานอนามัยเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของแพร่การระบาดอย่างรวดเร็ว 

- กรุงโตเกียวได้เริ่มให้การรักษาด้วยแอนติบอดีผสมแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวในสถานพักฟื้นของกรุงโตเกียวแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564 อย่างไรก็ดี สถานพักฟื้นของกรุงโตเกียวสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงร้อยละ 60 ของความสามารถรองรับจริงเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

- จังหวัดคานากาวะและโอซากาได้ยกระดับเงื่อนไขการรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในระดับต่าง ๆ เนื่องจากความแออัดทางการแพทย์ เช่น จังหวัดโอซากาจะรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปหรืออายุต่ำกว่า 40 ปีที่มีโรคประจำตัวเข้ารักษาในสถานพักฟื้นของรัฐ ส่วนจังหวัดคานากาวะกำหนดให้ผู้ที่มีระดับออกซิเจนในเลือดสูงกว่าร้อยละ 94 รักษาตัวในเคหสถานTags:   COVID-19