สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564

17/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 16 สิงหาคม 2564) 1,162,736 คน (เพิ่มขึ้น 14,854 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,962 คน จังหวัดคานากาวะ 2,584 คน จังหวัดชิบะ 1,609 คน จังหวัดไซตามะ 1,301 คน และจังหวัดโอซากา 964 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,439 คน (เพิ่มขึ้น 24 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,603 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 968,380 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

 - รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มในอีก 7 จังหวัด ได้แก่ อิบารากิ โทจิงิ กุมมะ ชิสึโอกะ เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ และจะขยายระยะเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปถึงวันที่ 12 ก.ย. 2564 

- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนเปิดเผยว่า ได้เจรจาตกลงกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีน Pfizer และ Moderna สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้เพียงพอแล้ว แต่จะรอดูผลการศึกษาวิจัยต่อไปว่าจำเป็นต้องใช้วัคซีนประเภทเดียวกันกับที่เคยฉีดหรือไม่ สำหรับวัคซีน Novavax ซึ่งกำลังเตรียมการผลิตในญี่ปุ่นนั้น มีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะนำมาใช้เสริมวัคซีนสองชนิดข้างต้นในกรณีที่จำเป็น 

- YUMINO Medical Corporation ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพทย์ทางไกลในเขตชิบุยะ กรุงโตเกียว โดยเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยที่รักษาอาการในเคหสถาน เช่น อุณหภูมิร่างกาย ปริมาณออกซิเจนในเลือด มายังศูนย์ฯ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์หรือ LINE ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังจัดแพทย์ไปเยี่ยมไข้ที่เคหสถานหรือจัดหาโรงพยาบาลให้ตามอาการTags:   COVID-19