สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564

18/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 17 สิงหาคม 2564) 1,182,686 คน (เพิ่มขึ้น 19,955 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,377 คน จังหวัดคานากาวะ 2,017 คน จังหวัดโอซากา 1,856 คน จังหวัดไซตามะ 1,634 คน และจังหวัดชิบะ 1,304 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,486 คน (เพิ่มขึ้น 47 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,646 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 982,640 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- เมื่อคืนวันที่ 17 ส.ค. 2564 นรม.ซูกะ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน 7 จังหวัด ได้แก่ อิบาริกิ โทจิงิ กุมมะ ชิสึโอกะ เกียวโต เฮียวโกะ และฟูกูโอกะ และมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดเพิ่มเติมใน 10 จังหวัด ได้แก่ มิยางิ ยามานาชิ โทยามะ กิฟุ มิเอะ โอคายามะ ฮิโรชิมะ คางาวะ เอฮิเมะ และคาโงชิมะ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. – 12 ก.ย. 2564 รวมทั้งขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดในพื้นที่ที่ประกาศใช้อยู่แล้วไปจนถึงวันที่ 12 ก.ย. 2564 

- ที่ประชุมย่อยด้านนโยบายการดำเนินงานป้องกันพื้นฐานเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำมาตรการด้านกฎหมายขึ้นใหม่หรือประกาศใช้กฎหมายที่มีอยู่ที่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถควบคุมกิจกรรมส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงได้ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงการร้องขอความร่วมมือซึ่งไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

- ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดเริ่มใช้มาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแผนกจำหน่ายสินค้าอาหาร เช่น Mitsukoshi, Isetan, Takashimaya, Daimaru และ AEON - ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการ มูลค่า 3 แสนล้านเยนTags:   COVID-19