สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

19/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 สิงหาคม 2564) 1,206,597 คน (เพิ่มขึ้น 23,917 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 5,386 คน จังหวัดโอซากา 2,296 คนจังหวัดคานากาวะ 2,021 คน จังหวัดชิบะ 1,692 คนและจังหวัดไซตามะ 1,451 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,515 คน (เพิ่มขึ้น 29 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,716 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 997,295 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นรม.ซูกะ ได้หารือกับนาย TOKURA Masakazu ประธาน Keidanren ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด เช่น การทำงานจากบ้านให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนพนักงาน เพื่อยับยั้งการเกิดคลัสเตอร์ในสถานที่ทำงาน ด้านนาย TOKURA ได้หยิบยกความสำคัญของ Vaccine Passport ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนมากขึ้น 

- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า การประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินจะพิจารณาจากปัจจัยโดยรวม เช่น สถานะการฉีดวัคซีน ความแข็งแกร่งของระบบการแพทย์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการหลัก 3 ประการเพื่อป้องกันการขยายตัวของการแพร่ระบาด ได้แก่ การสร้างระบบทางการแพทย์รองรับ การดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง 

- กรุงโตเกียวเตรียมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน Pfizer บริเวณสถานีชิบุยะแก่คนวัยหนุ่มสาวโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าในการฉีดเข็มแรก (เข็มที่สองจำเป็นต้องลงทะเบียน) เพื่อควบคุมการระบาดในคนวัย 20 – 30 ปีTags:   COVID-19