สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564

20/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 สิงหาคม 2564) 1,231,747 คน (เพิ่มขึ้น 25,156 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 5,534 คน จังหวัดโอซากา 2,443 คน จังหวัดคานากาวะ 2,340 คน จังหวัดไซตามะ 2,170 คน และ จังหวัดจิบะ 1,410 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,542 คน (เพิ่มขึ้น 26 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,765 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,011,867 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

 พัฒนาการที่สำคัญ 

 - นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนแจ้งว่า พร้อมจัดฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หาก สธ. ญี่ปุ่นเห็นควร ซึ่งจะเริ่มได้เร็วสุดในเดือน ต.ค. 2564 จากที่รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยนโยบายฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่สองเป็นเวลา 8 เดือน 

- ศูนย์วิจัยโรคระบาดแห่งชาติญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์แลมบ์ดามีโอกาสที่จะแพร่ระบาดในญี่ปุ่นน้อย เนื่องจากแนวโน้มการระบาดทั่วโลกต่ำลงและมีข้อจำกัดในการเข้ามาแพร่ระบาดในญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไวรัสสายพันธุ์แลมบ์ดาไม่ถูกจัดให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOC) หรือเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ (VOI) 

- คณะกรรมการด้านการศึกษาเมืองโคบายาชิ จังหวัดมิยาซากิ รณรงค์ให้นักเรียนมัธยมปลายและคณะครูจัดทำสื่อการสอนด้านจริยธรรมเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรือการแบ่งแยกเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน สำหรับใช้สอนใน ร.ร. ประถม และมัธยมต้นในเมือง ทั้งนี้ เมืองโคบายาชิได้เริ่มเปิดจองฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. 2564Tags:   COVID-19