สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

23/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 22 สิงหาคม 2564) 1,305,384 คน (เพิ่มขึ้น 25,156 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,392 คน จังหวัดคานากาวะ 2,524 คน จังหวัดโอซากา 2,221 คน จังหวัดไซตามะ 1,696 คน และจังหวัดชิบะ 1,246 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,638 คน (เพิ่มขึ้น 24 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,891 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,052,221 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- ศธ.ญี่ปุ่น มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนในประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครมหาวิทยาลัยที่จะเป็นฐานการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนร่วมกับภาคเอกชนเป็นระยะเวลา 10 ปี และจะขอจัดสรรงบประมาณมูลค่า 6.5 พันล้านเยนในปีงบประมาณ 2565 

- กรุงโตเกียวจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้มีอายุ 16 – 39 ปี โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ณ Shibuya City Labour & Welfare Hall ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 8 ต.ค. 2564 ระหว่างเวลา 12.00 – 20.00 น. วันละ 200 คน (ปิดทำการวันจันทร์)Tags:   COVID-19