สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564

24/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 23 สิงหาคม 2564) 1,322,233 คน (เพิ่มขึ้น 16,841 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดคานากาวะ 2,579 คน กรุงโตเกียว 2,447 คน จังหวัดโอซากา 1,558 คน จังหวัดชิบะ 1,504 คน และจังหวัดไซตามะ 1,332 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,670 คน (เพิ่มขึ้น 32 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,898 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,066,309 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- เขตจูโอ นครโอซากา ได้เริ่มฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564 ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น เมืองฮาดาโนะและเมืองอิเซฮาระ จังหวัดคานากาวะ จะเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกให้สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 30 ส.ค. – 17 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) ได้ปรับแก้ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนของสตรีมีครรภ์จาก “ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล” เป็น “สนับสนุน” เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแท้งน้อย 

- รัฐบาลขยายเวลาลงทะเบียนขอกู้เงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงชีพจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. 2564 (จากเดิมตั้งแต่ มี.ค. 2563 - ส.ค. 2564) รวมวงเงินสูงสุด 1.4 ล้านเยน นอกจากนี้ ยังได้ขยายเวลาลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือพึ่งพาตนเองสำหรับผู้ตกทุกข์จาก COVID-19 มูลค่าสูงสุด 3 แสนเยน สำหรับผู้ที่ขอกู้เงินเกินวงเงินแล้วไปจนถึงเดือน พ.ย. 2564 เช่นกันTags:   COVID-19