สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564

25/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 24 สิงหาคม 2564) 1,343,798 คน (เพิ่มขึ้น 21,570 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,220 คน จังหวัดโอซากา 2,368 คน จังหวัดคานากาวะ 1,948 คน จังหวัดไซตามะ 1,316 คน และจังหวัดชิบะ 1,135 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,712 คน (เพิ่มขึ้น 42 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,935 คน - ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,087,193 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

 พัฒนาการที่สำคัญ

 - รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมตามที่รัฐบาลท้องถิ่นร้องขอ เช่น จังหวัดฮอกไกโด กิฟุ ไอจิ มิเอะ และมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด เช่น จังหวัดมิยาซากิ อิวาเตะ 

- สธ.ญี่ปุ่น เตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิกฤติขึ้นใหม่ภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในปีงบประมาณหน้า เพื่อเตรียมรับปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยภารกิจของศูนย์ฯ จะครอบคลุมทั้งการรวบรวมข้อมูล การวางนโยบายในภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยและทดลองวัคซีนหรือยารักษา ตลอดจนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ 

 - ศูนย์วิจัยโรคระบาดแห่งชาติญี่ปุ่นขอให้ห้างสรรพสินค้ามีมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเกิดคลัสเตอร์ในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น การควบคุมจำนวนลูกค้า การระบายอากาศบริเวณที่คาดว่าจะเกิดความแออัดในห้าง รวมทั้งโรงอาหารและสถานที่พักผ่อนของพนักงานTags:   COVID-19