สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

26/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 25 สิงหาคม 2564) 1,368,112 คน (เพิ่มขึ้น 24,321 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 4,228 คน จังหวัดโอซากา 2,808 คน จังหวัดคานากาวะ 2,304 คน จังหวัดไซตามะ 1,614 คน และจังหวัดชิบะ 1,452 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,756 คน (เพิ่มขึ้น 44 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,964 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,102,891 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 
- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 8 จังหวัด ได้แก่ ฮอกไกโด มิยางิ กิฟุ ไอจิ มิเอะ ชิกะ โอคายามะ และฮิโรชิมะ และมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด 4 จังหวัด ได้แก่ โคจิ ซากะ นางาซากิ และมิยาซากิ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 12 ก.ย. 2564 รวมปัจจุบันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 21 จังหวัด และมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด 12 จังหวัด 

- สธ. ญี่ปุ่นได้แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศให้สิทธิสตรีมีครรภ์ได้ฉีดวัคซีนก่อนโดยเร็ว เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงในช่วงอายุครรภ์มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุสตรีมีครรภ์ 8 เดือนที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่สามารถหาโรงพยาบาลรับทำคลอดได้ทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดในเคหสถานเสียชีวิต 

- บริษัท JR Central ประกาศพักงานพนักงานวันละ 200 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่าง 1 – 30 ก.ย. 2564 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการรถไฟ shinkansen ลดลง โดยจะพิจารณาลดการเดินรถลงวันละประมาณ 10 ขบวนTags:   COVID-19