สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

30/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 29 สิงหาคม 2564) 1,459,314 คน (เพิ่มขึ้น 19,311 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 3,081 คน จังหวัดโอซากา 2,389 คน จังหวัดคานากาวะ 2,362 คน จังหวัดไซตามะ 1,463 คน และจังหวัดชิบะ 1,207 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,958 คน (เพิ่มขึ้น 50 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,070 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,173,112 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนแจ้งว่า อยู่ระหว่างพิจารณาการฉีดวัคซีนต่างชนิดสำหรับการฉีด 2 ครั้ง เพื่อหวังเร่งการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น โดยอยู่ระหว่างรอความเห็นจากสธ. ญี่ปุ่น ส่วนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 คาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เร็วที่สุดช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 2564 และผู้สูงอายุช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 2565 

- สธ. ญี่ปุ่นเปิดเผยผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก COVID-19 พบว่าผู้เป็นโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงสุดที่ร้อยละ 13.95 โรคปอดอุดตันเรื้อรังร้อยละ 10.19 โรคมะเร็งร้อยละ 8.35 โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ติดเชื้อกว่า 320,000 คน ที่ลงทะเบียนระบบติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อ “HER-SYS” ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 

- รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติจัดสรรงบประมาณสำรองปีงบประมาณ 2564 มูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านล้านเยน โดยเป็นค่าใช้จ่ายหลักสำหรับจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 8.4 แสนล้านเยน จัดหายาแอนติบอดีมูลค่ากว่า 2.3 แสนล้านเยน เงินกู้เร่งด่วนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพกว่า 1.5 แสนล้านเยน และเงินช่วยเหลือความมั่นคงการจ้างงานเร่งด่วน 8.4 หมื่นล้านเยนTags:   COVID-19