สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

31/08/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 1,472,942 คน (เพิ่มขึ้น 13,638 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,915 คน จังหวัดคานากาวะ 1,719 คน จังหวัดโอซากา 1,605 คน จังหวัดไซตามะ 1,106 คน และจังหวัดชิบะ 1,030 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,004 คน (เพิ่มขึ้น 46 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,075 คน - ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,191,060 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

 - กต. ญี่ปุ่นสรุปยอดขอจัดสรรเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รวมมูลค่ากว่า 7.7 แสนล้านเยน โดยเน้นการดำเนินงานด้านมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 เช่น การจัดหาวัคซีนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือนานาชาติ 3 หมื่นล้านเยน การสนับสนุนระบบการวิเคราะห์และรักษาโรคระบาดในประเทศกำลังพัฒนา 8 พันล้านเยน ขณะเดียวกันก็ได้จัดสรรงบประมาณยกระดับความร่วมมือกลุ่ม QUAD มูลค่า 30 ล้านเยน และการดำเนินงานกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวัน 1.9 พันล้านเยน เพื่อรับมือกับความเคลื่อนไหวของจีน 

- ศูนย์ฉีดวัคซีนเมืองยาเอเสะ จังหวัดโอกินาวะ ตรวจพบวัตถุปลอมปนในวัคซีน Pfizer ที่ใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2564 และได้ระงับการใช้วัคซีนล็อตดังกล่าว โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติจากผู้ได้รับวัคซีนล็อตดังกล่าวจำนวน 304 คน บริษัท Pfizer ประเทศญี่ปุ่นชี้แจงในเบื้องต้นว่า วัตถุปลอมปนส่วนใหญ่ที่เคยตรวจพบคือเศษยางที่หลุดออกมาจากการแทงเข็มฉีดยาเข้าไปในขวดวัคซีน อย่างไรก็ดี เมืองยาเอเสะได้ส่งขวดที่พบวัตถุปลอมปนให้ทางบริษัทตรวจสอบต่อไปแล้ว ด้านศูนย์จัดฉีดวัคซีนเมืองโอตะ จังหวัดกุมมะ ตรวจพบวัตถุปลอมปนในวัคซีน Moderna เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2564 ซึ่ง สธ. ญี่ปุ่น แจ้งว่า บริษัท Takeda Pharmaceutical รายงานว่าเป็นเศษยางจากฝาขวดวัคซีนซึ่งอาจเข้าไประหว่างกระบวนการผลิต แต่ไม่มีอันตรายและสามารถใช้ฉีดได้ ขณะที่วัคซีน Moderna จำนวน 3 ล็อตที่ระงับการใช้คาดว่าจะสามารถประกาศผลการสืบสวนวัตถุปลอมปนได้ภายในต้นสัปดาห์นี้Tags:   COVID-19