สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

03/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 2 กันยายน 2564) 1,528,877 คน (เพิ่มขึ้น 18,228 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 3,099 คน จังหวัดโอซากา 2,501 คน จังหวัดคานากาวะ 1,738 คน จังหวัดไซตามะ 1,115 คน และจังหวัดจิบะ 1,089 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,206 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,158 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,277,940 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- สธ. ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ได้ตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์มิวเป็นครั้งแรกจากการวิเคราะห์ผลการตรวจเชื้อผู้เดินทางเข้าประเทศ 2 ราย เป็นสตรีวัย 40 จาก UAE ที่ท่าอากาศยานนาริตะเมื่อ 26 มิ.ย. 2564 และสตรีวัย 50 จากอังกฤษที่ท่าอากาศยานฮาเนดะเมื่อ 5 ก.ค. 2564 ทางการญี่ปุ่นจะติดตามแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป - รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากาออกไปจนถึงปลายเดือน พ.ย. 2564 จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 25 ก.ย. 2564 โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายคนช่วงวัย 10 – 30 ปี 

- สธ. ญี่ปุ่นรายงานผลการตรวจสอบวัตถุปลอมปนในวัคซีน Moderna จำนวน 3 ล็อตที่มีปัญหาว่า เป็นเศษของ สเตนเลสชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตข้อต่อเทียมหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเกิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเสียดสีกัน และเป็นไปได้ยากที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายมนุษย์ 

- ศูนย์วิจัยโรคระบาดแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการของประสิทธิภาพวัคซีน Pfizer และ Moderna ซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ตรวจการติดเชื้อในสถานพยาบาลในกรุงโตเกียว 5 แห่ง ระหว่าง มิ.ย. – ก.ค. 2564 รวม 1,130 คน พบว่าสอดคล้องกับผลการสำรวจในต่างประเทศ โดยวัคซีนเข็มที่ 1 มีประสิทธิภาพร้อยละ 48 และวัคซีนเข็มที่ 2 มีประสิทธิภาพร้อยละ 95Tags:   COVID-19