สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

06/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 5 กันยายน 2564) 1,574,507 คน (เพิ่มขึ้น 12,908 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,853 คน จังหวัดโอซากา 1,820 คน จังหวัดคานากาวะ 1,242 คน จังหวัดชิบะ 1,129 คนและจังหวัดไซตามะ 817 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,360 คน (เพิ่มขึ้น 31 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,207 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,343,613 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- องค์กรเอกชนที่ยื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนตามกลุ่มอาชีพกว่า 1,000 รายได้ถอนคำร้องเนื่องจากประสบปัญหาการจัดสรรวัคซีนล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเลือกไปฉีดตามศูนย์ของรัฐบาลท้องถิ่นแทน รวมทั้งไม่สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ได้เพียงพอ 

- Yushoukai Medical Corporation ซึ่งให้บริการตรวจรักษาพยาบาลที่บ้านในเขตมินาโตะ กรุงโตเกียว ได้ประกาศขอความช่วยเหลือจากแพทย์ในจังหวัดอื่นเข้ามาร่วมงาน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดระดมทุนผ่านระบบ crowdfunding เพื่อเป็นค่าแรงและค่าจัดหาอุปกรณ์รวมถึงค่าขนส่งเนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยรวมติดลบมากกว่า 12 ล้านเยนTags:   COVID-19