สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

08/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 7 กันยายน 2564) 1,593,328 คน (เพิ่มขึ้น 10,603 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,649 คน กรุงโตเกียว 1,629 คน จังหวัดไอจิ 1,218 คน จังหวัดคานากาวะ 738 คน และจังหวัดชิบะ 648 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,462 คน (เพิ่มขึ้น 62 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,209 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,380,967 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจกล่าวถึงกำหนดประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ย. 2564 ว่า จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนผู้พักฟื้นในเคหสถานและระบบการให้บริการทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญ 

- มีรายงานผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน Moderna ล็อตที่ตรวจพบเศษสเตนเลสปนเปื้อนรวม 3 ราย โดยเสียชีวิตหลังรับวัคซีนเพียงไม่กี่วัน ซึ่ง สธ. ญี่ปุ่นจะติดตามผลการพิสูจน์ต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนหรือไม่ 

- นาย HIRAI Takuya รัฐมนตรีด้านกิจการดิจิทัลเปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพัฒนา Vaccine Passport ให้สามารถแสดงผลทางสมาร์ทโฟนด้วย QR Code สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

- สธ. ญี่ปุ่นประกาศว่า ได้ลงนามสัญญาซื้อวัคซีน Novavax กับ บ. Takeda Pharmaceutical จำนวน 150 ล้านโดส โดยปัจจุบัน บ. Takeda อยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Novavax และจะผลิตในโรงงานที่จังหวัดยามากุจิ คาดว่าจะนำมาใช้ได้ในช่วงต้นปี 2565Tags:   COVID-19