สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

07/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 6 กันยายน 2564) 1,582,735 คน (เพิ่มขึ้น 8,234 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดไอจิ 1,190 คน จังหวัดคานากาวะ 971 คน กรุงโตเกียว 968 คน จังหวัดโอซากา 924 คน และจังหวัดชิบะ 665 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,399 คน (เพิ่มขึ้น 40 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,198 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,364,300 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

 - นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนเปิดเผยว่า จะสามารถนำวัคซีน Pfizer จำนวน 14 ล้านโดส เข้ามาได้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือน ต.ค. 2564 เพื่อนำไปใช้สำหรับกลุ่มคนอายุ 12 ปีขึ้นไปและเป็นวัคซีนเข็มที่สามของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ นาย KONO กล่าวว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีฯ โดยไม่ให้การลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

- GlaxoSmithKline บริษัทเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ของอังกฤษประกาศว่าได้ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนยา Sotrovimab กับ สธ. ญี่ปุ่น ซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วยอาการเบาถึงระดับกลางที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง ผลการทดลองในต่างประเทศพบว่า ยามีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาอาการในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ร้อยละ 79 และเห็นผลในการรักษาเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์ได้ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติให้ใช้ยาดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือน พ.ค. 2564 

- สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ได้ประกาศข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เช่น การผ่อนปรนระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่น และการอนุมัติตรวจลงตราให้ชาวต่างชาติTags:   COVID-19