สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564

10/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 9 กันยายน 2564) 1,616,117 คน (เพิ่มขึ้น 10,400 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,675 คน จังหวัดโอซากา 1,488 คน จังหวัดไอจิ 1,170 คน จังหวัดคานากาวะ 804 คน และจังหวัดไซตามะ 697 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,639 คน (เพิ่มขึ้น 88 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,173 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,423,913 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- รัฐบาลญี่ปุ่นขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19 จังหวัด ได้แก่ โตเกียว ฮอกไกโด อิบารากิ โทจิงิ กุมมะ ไซตามะ จิบะ คานางาวะ กิฟุ ชิสึโอกะ ไอจิ มิเอะ ชิกะ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ ฮิโรชิมะ ฟูกูโอกะ และโอกินาวะ รวมทั้งมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดใน 8 จังหวัด ได้แก่ มิยางิ โอคายามะ (ลดระดับจากสถานการณ์ฉุกเฉิน) ฟุคุชิมะ อิชิคาวะ คางาวะ คุมาโมโตะ มิยาซากิ และคาโงชิมะ ไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ส่วนจังหวัดโทยามะ ยามานาชิ เอฮิเมะ โคจิ ซากะ และนางาซากิจะไม่ขยายระยะเวลา ทั้งนี้ ในพื้นที่ประกาศใช้มาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 19.30 น. และเปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น. สำหรับการผ่อนปรนข้อจำกัดการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ จะปรับเปลี่ยนภายใต้โครงสร้าง “แพคเกจวัคซีน - การตรวจเชื้อ” โดยพิจารณาจากประวัติการรับวัคซีนหรือผลตรวจการติด ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ในเดือน พ.ย. 2564 โดยมีข้อแม้ว่าต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนTags:   COVID-19