เอกอัครราชทูตฯ บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจจากการเรียนที่ญี่ปุ่น ผ่านวารสาร "จากญี่ปุ่น"

04/11/2021ที่มา : วารสาร "จากญี่ปุ่น" จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย