ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะสำหรับหอประชุม

22/11/2021