ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบเร่งด่วน 550,000 เยน

25/01/2022