ประกาศรายงานผลการพิจารณา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบเร่งด่วน 550,000 เยน

26/01/2022