ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมห้องน้ำ ชั้น 2 ทำเนียบเอกอัครราชทูต

04/02/2023