ประกาศราคากลางจัดจ้างการซ่อมแซมรอยรั่วและเปลี่ยนหลอดไฟหลังคา บริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ สอท.

22/06/2023

ประกาศราคากลางจัดจ้างการซ่อมแซมรอยรั่วและเปลี่ยนหลอดไฟหลังคา บริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ สอท.