ประกาศผลการพิจาณาจัดจ้างการซ่อมแซมรอยรั่วและเปลี่ยนหลอดไฟหลังคาบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ สอท.

23/06/2023

ประกาศผลการพิจาณาจัดจ้างการซ่อมแซมรอยรั่วและเปลี่ยนหลอดไฟหลังคาบริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ สอท.