ประกาศผลการพิจาณาจัดซื้อจัดจ้างบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล จำนวน 1 คน

27/03/2024

ประกาศผลการพิจาณาจัดซื้อจัดจ้างบุคคลช่วยงานฝ่ายกงสุล จำนวน 1 คน