ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 4 : “ช้างอาทิตย์และช้างอุทัย” คู่ขวัญของความคาดหวัง

19/10/2009

ตอนที่ 4 ช้างไทยที่สวนสัตว์อุเอะโนะ (2) “ช้างอาทิตย์และช้างอุทัย” คู่ขวัญของความคาดหวัง

"ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" เป็นคำสุภาษิตไทย

หมายถึง การพิจารณาหญิงที่จะมาเป็นภรรยาให้พิจารณาว่าเป็นลูกของใคร

และอบรมเลี้ยงดูกันอย่างไร ที่เปรียบเทียบกับช้างนั้น

คงหมายถึงช้างเผือก เพราะช้างเชือกใดที่ว่าดีและสำคัญ ต้องดูคชลักษณ์ 7 ประการ หนึ่งในนั้นคือขนหางขาว


“อาทิตย์” และ “อุทัย” เป็นช้างคู่ขวัญในยุคปัจจุบันของสวนสัตว์อุเอะโนะก็ว่าได้ “อาทิตย์” เป็นตัวผู้ อายุ 11 ปี ส่วน “อุทัย” เป็นตัวเมีย อายุ 10 ปี ทั้งสองเชือกเป็นช้างลักษณะดี เดินทางมาญี่ปุ่นพร้อมกันโดยเครื่องบิน ถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 การเดินทางของ “อาทิตย์” และ “อุทัย” ครั้งนี้สำคัญนัก เพราะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ น้ำหนักมาก สำหรับวันประสูติของพระธิดาไอโกะในมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น รวมทั้งเพื่อขอบคุณองค์การ The Organisation for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International หรือ OISCA ของญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในจังหวัดสุรินทร์มากว่า 20 ปี


ช้างพลายอาทิตย์

ช้างพลายอาทิตย์

ช้างพลายอาทิตย์
สถานที่ โรงเลี้ยงช้างสวนสัตว์อุเอะโนะมาญี่ปุ่นเมื่อ 11 ตุลาคม 2545
วันเดือนปีเกิด 12 ธันวาคม 2540 (11ปี)
เพศ ผู้
ความยาวของลำตัว 295 ซม.
ส่วนสูง 230 ซม.
น้ำหนัก 3050 กก.
ความยาวของงา ประมาณ 60 ซม .
อุปนิสัย ดื้อรั้น ชอบเล่นกับโซ่ และอยู่ในระหว่างพัฒนาการจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่
อาหารที่ชอบ กล้วย อ้อย
ปริมาณอาหารใน 1 วัน ประมาณ 90 กก .

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2550)


ช้างพังอุทัย

ช้างพังอุทัย

ช้างพังอุทัย
สถานที่ โรงเลี้ยงช้างสวนสัตว์อุเอะโนะมาญี่ปุ่นเมื่อ 11 ตุลาคม 2545
วันเดือนปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2541 (10 ปี)
เพศ เมีย
ความยาวของลำตัว 255 ซม.
ส่วนสูง 225ซม.
น้ำหนัก 2470กก.
ความยาวของงา ไม่มี
อุปนิสัย

ซุกซน ไม่ค่อยอยู่นิ่ง

อาหารที่ชอบ ขนมปัง กล้วย ฯลฯ
ปริมาณอาหารใน 1 วัน ประมาณ 70 กก .

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2550)


ช้างพลายอาทิตย์ - ช้างพังอุทัย

ช้างพลายอาทิตย์ - ช้างพังอุทัย
สถานที่ โรงเลี้ยงช้างสวนสัตว์อุเอะโนะ


ที่เป็นคู่ขวัญนั้น เพราะสวนสัตว์อุเอะโนะหวังว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม “อาทิตย์” และ “อุทัย” จะจับคู่กัน และ “อุทัย” จะตกลูกช้างที่เป็นที่น่าชื่นชมให้แก่สวนสัตว์และคนญี่ปุ่น


อาทิตย์และอุทัยก่อนออกเดินทางมาญี่ปุ่น

อาทิตย์และอุทัยก่อนออกเดินทางมาญี่ปุ่น
“อาทิตย์” (ด้านซ้าย) และ “อุทัย” (ด้านขวา) คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล็ก ทั้งคู่เป็นช้างจากจังหวัดสุรินทร์ โดยทางจังหวัดสุรินทร์ทำพิธีส่งมอบให้กรุงโตเกียวในปี 2545 ขณะนั้น “อาทิตย์” อายุ 5 ปี น้ำหนัก 1,227 กิโลกรัม สูง 1.86 เมตร มีงายาวประมาณ 1 ฟุต ส่วน “อุทัย” อายุ 4 ปี น้ำหนัก 1,025 กิโลกรัม สูง 1.72 เมตรอาทิตย์และอุทัยในพิธีบายศรีสู่ขวัญและส่งมอบช้างสุรินทร

อาทิตย์และอุทัยในพิธีบายศรีสู่ขวัญและส่งมอบช้างสุรินทร์

อาทิตย์และอุทัยในพิธีบายศรีสู่ขวัญและส่งมอบช้างสุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545
ภาพจาก http://www.surin.go.th/chang/chang.htm


อาทิตย์และอุทัยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น

อาทิตย์และอุทัยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น