ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 6 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก

19/10/2009

ตอนที่ 6 ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (1)

“ฮานาโกะ เป็นช้างที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก
ปัจจุบัน อายุ 61 ปี มีฟันเหลือเพียงซี่เดียว กินได้แต่อาหารนิ่ม
'ฮานาโกะ' เปรียบเหมือนคนสูงอายุที่ชอบให้คนมาเยี่ยมบ่อยๆ”


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตด้วยความยินดีจากสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen ในกรุงโตเกียว ที่สวนสัตว์แห่งนี้มีช้างไทยอยู่ 1 เชือก คือ “ฮานาโกะ” เป็นช้างพัง (ตัวเมีย) ปัจจุบันอายุ 61 ปี เป็นช้างที่มีอายุมากที่สุดของญี่ปุ่น เท่ากับช้าง "อุเมะโกะ" ที่โอดะวะระ และเป็นช้างที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ในญี่ปุ่นยาวนานที่สุด

ที่สำคัญ “ฮานาโกะ” เป็นช้างที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ โดยเฉพาะคนเลี้ยงช้างชาวญี่ปุ่น อาจเป็นเพราะเป็นช้างเพียงเชือกเดียวในสวนสัตว์ จึงคุ้นเคยกับการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มาเยี่มชมสวนสัตว์ รวมทั้งผู้ดูแลช้างซึ่งดูแลเอาใจใส่ “ฮานาโกะ” เป็นอย่างดี จึงกลายเป็นความเคยชินและทำให้ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีผู้ชมจำนวนมากได้ง่าย

น่าจะกล่าวได้ว่า ไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนไม่รู้จัก “ฮานาโกะ”


ฮานาโกะ

ฮานาโกะ ทักทายผู้มาเยี่ยมสวนสัตว์


ฮานาโกะ

ฮานาโกะ และผู้ดูแลช้างชาวญี่ปุ่น มาญี่ปุ่นเมื่อ  ถึงท่าเรือโกเบ วันที่ 2 ก.ย.2492
ถึงสวนสัตว์อุเอะโนะ วันที่ 4 ก.ย.2492 ขนส่งโดยรถไฟ
 วันเดือนปีเกิด  ปี 2490 (61ปี) 
 เพศ   เมีย 
 น้ำหนัก  ประมาณ 3000 กก. 
 ความยาวของงา   ไม่มี 
 อุปนิสัย   รื่นเริง ชอบให้คนมาชม เป็นมิตรกับผู้ชมและผู้ดูแลช้าง 
 อาหารที่ชอบ   ผลไม้ทุกชนิด 
 ปริมาณอาหารใน 1 วัน  ประมาณ 100 กก. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551)


ความเป็นมาของช้างไทย “ฮานาโกะ”

"ประวัติช้าง "คชา" หรือ "ฮานาโกะ" ที่ทางสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen
รวบรวมไว้ ส่วนใหญ่เป็นประวัติภายหลังเดินทางมาญี่ปุ่นแล้ว
ความเป็นมาเมื่อตอนอยู่ที่ประเทศไทยนั้น กลับมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย
หากมีใครทราบข้อมูล และแบ่งปันได้ จะขอบคุณยิ่ง"


ตามประวัติที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen รวบรวมไว้ ช้าง "ฮานาโกะ" เกิด พ.ศ 2490 มีชื่อไทยว่า "คชา" ถูกส่งมายังประเทศญี่ปุ่น ตามคำเรียกร้องของชาวญี่ปุ่นที่สูญเสียช้างไทย "ฮานาโกะ" ตัวแรก (มีชื่อไทยว่า "วันดี") ในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ความผูกพันกับช้างไทยของชาวญี่ปุ่นนี้เอง กลายเป็นแรงผลักดันให้ฝ่ายไทยส่งช้างตัวใหม่ให้ชาวญี่ปุ่น


ฮานาโกะ

"ฮานาโกะ" ขณะมาถึงท่าเรือโกเบ


“คชา” ช้างพัง (ตัวเมีย) อายุ 2 ปี ถูกคัดเลือกและส่งมาประเทศญี่ปุ่นโดยทางเรือ “คชา” มาถึงท่าเรือโกเบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2492 เป็นช้างตัวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์อุเอะโนะ จึงน่าจะกล่าวได้ว่า “คชา” เป็นตัวแทนแห่งไมตรีจิตที่ชาวไทยมีให้แก่ชาวญี่ปุ่น

ขณะนั้น “คชา” ไม่มีชื่อภาษาญี่ปุ่น ผู้ดูแลช้างชาวญี่ปุ่นจึงเรียกชื่อว่า “คชาโกะ” จนกระทั่งสวนสัตว์อุเอะโนะเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นร่วมกันตั้งชื่อให้กับช้างไทยตัวใหม่ “คชาโกะ” จึงได้ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า “ฮานาโกะ” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับช้างไทยที่ชาวญี่ปุ่นรู้สึกผูกพันและล้มไปในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2


ชีวิตแรกเริ่มของ "ฮานาโกะ" ที่ญี่ปุ่น


ฮานาโกะ

"ฮานาโกะ" อายุ 2 ปี ที่สวนสัตว์อุเอะโนะ


ช้างทั้งสองเชือกดังกล่าวอยู่ร่วมกับ “ฮานาโกะ” ก่อนที่ “ฮานาโกะ” ถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen (เท่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมข้อมูลได้ ช้าง “จัมโบ้” เพื่อนช้างไทยของ “ฮานาโกะ” อยู่ที่สวนสัตว์อุเอะโนะ จนล้มเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ 2543 มีอายุ 56 ปี)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ 2497 ขณะที่ “ฮานาโกะ” อายุได้ 7 ปี ได้ย้ายไปที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen ตามคำเรียกร้องของเด็กๆ ในเขตมิทากะและเขตมุซาชิโนะ กรุงโตเกียว ซึ่งต้องการให้ช้างไทย “ฮานาโกะ” มาอยู่ใกล้ๆ

เรื่องราวชีวิตช้างไทย “ฮานาโกะ” จึงเริ่มต้นใหม่ที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen และกลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจของชีวิตช้างไทยในต่างแดนในยุคปัจจุบัน


จัมโบ้

ช้างไทย "จัมโบ้" เพื่อนช้างของ "ฮานาโกะ" ที่สวนสัตว์อุเอะโนะ