ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 7 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (2)

19/10/2009

ตอนที่ 7 ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (2)

"ฮานาโกะ" เป็นช้างเพียงเชือกเดียวที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen
เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของช้างไทยตัวนี้จึงเริ่มต้นที่นี่


ชีวิตเริ่มต้นใหม่ของ “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen


ฮานาโกะ

“ฮานาโกะ”ในปัจจุบัน อายุ 60 ปี มีฟันซี่เดียว


5 ปีที่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ใช้ชีวิตแรกเริ่มที่ญี่ปุ่นใน สวนสัตว์อูเอะโนะ เมื่ออายุ 7 ปี “ฮานาโกะ” ย้ายบ้านจากสวนสัตว์อูเอะโนะ และไปอยู่บ้านใหญ่หลังใหม่ที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen และอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 53 ปี


โรงเลี้ยงช้างใหม่ “บ้านหลังใหญ่” ของ “ฮานาโกะ”

โรงเลี้ยงช้างปัจจุบันของช้างไทย “ฮานาโกะ” มีพื้นที่ประมาณ 260 ตร.ม. สร้างขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2520 แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ กลางแจ้ง และในร่ม พื้นที่กลางแจ้งเป็นลานกว้างให้ช้าง “ฮานาโกะ” ออกเดิน อาบน้ำ และแสดงตัวให้ชาวญี่ปุ่นได้ชม พื้นที่กลางแจ้งมีสระน้ำให้ “ฮานาโกะ” เล่นน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วย ส่วนพื้นที่ในร่มเป็นที่นอน ซึ่งมีเครื่องทำความอุ่นสำหรับฤดูหนาวอยู่พร้อม

ช้าง “ฮานาโกะ” มีกิจวัตรประจำวันที่น่าประทับใจหลายอย่าง เช่น ในฤดูร้อน “ฮานาโกะ” จะออกมาให้ทุกคนชื่นชมที่ลานกลางแจ้งทุกวันในเวลาประมาณ 08.30 น. – 16.00 น. และชอบเล่นน้ำ รวมทั้งอาบน้ำในฤดูร้อนมาก บางครั้งทักทายผู้ชมโดยยื่นน้ำจากสายยางให้ผู้ชมเหมือนชวนเล่นน้ำกับ “ฮานาโกะ

ในฤดูหนาวช้าง “ฮานาโกะ” จะออกมาในเวลาประมาณ 09.30 น. – 14.00 น. ผู้เลี้ยงช้างชาวญี่ปุ่นเล่าว่า “ฮานาโกะ” จะไม่เล่นน้ำในฤดูหนาวเลย เพราะไม่ชอบอากาศหนาวในญี่ปุ่น หลังเวลา 14.00 น. “ฮานาโกะ” จะกลับเข้าไปพักผ่อนในที่นอนซึ่งมีเครื่องทำความอุ่นภายในพื้นที่ ทางสวนสัตว์จึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นความเป็นอยู่ของ “ฮานาโกะ” และที่นอนส่วนตัวด้วยฮานาโกะ

“ฮานาโกะ”ที่ลานบ้านกับผู้ชมชาวญี่ปุ่น


ฮานาโกะ

ช้าง “ฮานาโกะ” นอนบนพื้นรองด้วยหญ้าบด“ฮานาโกะ เป็นช้างเชือกเดียวในสวนสัตว์ ไม่เหงาหรือ?”

"ฮานาโกะ" เป็นช้างเพียงเชือกเดียวที่อยู่ใน สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen และมีคนเลี้ยงช้างหลายคนให้การดูแลเป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลากว่า 50 ปี จึงทำให้ "ฮานาโกะ" คุ้นเคยกับคนเลี้ยงรวมทั้งผู้ชมสวนสัตว์มาก กล่าวได้ว่า "ฮานาโกะ" เห็นคนเป็นพวกเดียวกัน จึงชอบอยู่กับคน นอกจากนี้ "ฮานาโกะ" รู้จักวิธีดึงดูดความสนใจจากผู้ชมอยู่เสมอ เช่น ส่งเสียงเรียก ชูงวง ยกขา หรือแสดงกิริยาน่าเอ็นดูต่างๆ ทำให้ผู้ชมและคนเลี้ยงช้างรู้สึกสนุกสนาน และชื่นชอบรักใคร่ "ฮานาโกะ" เป็นพิเศษ "ช้างฮานาโกะ" จึงไม่เป็นเพียงช้างไทยที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวญี่ปุ่นเท่านั้น ยังเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen และเขตมุซาชิโนะ

แผนผังบ้านของช้างไทย "ฮานาโกะ"

แผนผังบ้านของช้างไทย ฮานาโกะ


กำแพงนี้มีรูปช้างซ่อนอยู่

กำแพงนี้มีรูปช้างซ่อนอยู่ฮานาโกะ

“ฮานาโกะ” ชอบเล่นน้ำในฤดูร้อน


ฮานาโกะ

อาบน้ำให้ “ฮานาโกะ”