ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 10 : ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (1)

19/10/2009

ตอนที่ 10 ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (1)

" สวนช้างอิชิฮาราแตกต่างจากสวนสัตว์อื่นในเขตคันโตของญี่ปุ่น
เพราะมีพื้นที่กว้างขวางมาก ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย ดูเป็นธรรมชาติ ช้างที่นี่จึงอยู่อย่างสบาย "


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ช้างทั้งหมด 9 เชือก มีช้างไทยอยู่ถึง 3 เชือกสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณ คุณซายูริ ซาคาโมโตะ ผู้อำนวยการ และคุณทาคาอากิ ซาคาโมโตะ ผู้บริหารของสวนฯ ทิ่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลช้างที่สวนช้างอิชิฮารา และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเล่าเรื่องราวช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 10 นี้ ให้แก่ทุกท่าน

สวนช้างอิชิฮารามีความพิเศษและแตกต่างจากสวนสัตว์อื่น ๆ ในเขตคันโตของญี่ปุ่นหลายประการ นอกจากมีช้างไทยถึง 3 เชือก ได้แก่ แรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์ ที่อยู่ร่วมกับช้างอินเดียและช้างแอฟริกาได้เป็นอย่างดีแล้ว ช้างไทยชื่อ “แรนดี้” ยังเป็น “ช้างดารา” ของสวนช้าง อิชิฮารา และมีเรื่องราวกลายภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่สร้างจากเรื่องจริงของความผูกพันระหว่างควาญช้างญี่ปุ่นและช้างแรนดี้ ซึ่งตอนจบเป็นโศกนาฎกรรมของทั้งสองฝ่าย


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ช้างไทยแรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ช้างเดินไปยังเวทีการแสดง


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

เวทีการแสดงอันกว้างขวางความพิเศษประการที่สอง คือ ช้างที่สวนช้างแห่งนี้ มีความสามารถและชำนาญด้านการแสดงเป็นพิเศษ ทั้งวาดรูป เต้นระบำ เล่นดนตรี เล่นกายกรรมช้าง ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมชาวญี่ปุ่นทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ นอกจากนี้ ผู้ชมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับช้างไทยและช้างอื่นๆ ที่ร่วมการแสดงอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการป้อนอาหารช้างด้วยตนเอง นั่งงวงช้าง และขี่หลังช้าง เป็นต้น

ความพิเศษอีกประการ คือ สวนช้างอิชิฮารามีพื้นที่กว้างขวาง ล้อมรอบด้วยต้นไม้ ช้างที่นี่จึงอยู่ในสภาพธรรมชาติและเป็นอิสระมากกว่าสวนสัตว์อื่นๆ ในญี่ปุ่น ช้างแต่ละเชือกนอกจากมีพื้นที่ส่วนตัวในโรงเลี้ยงช้าง มีที่พักควาญช้างอยู่ติดกันเพื่อให้ควาญช้างดูแลช้างได้อย่างใกล้ชิด ยังมีพื้นที่กลางแจ้งนอกโรงเลี้ยงช้างเพื่อให้ช้างผ่อนคลายก่อนการแสดง ส่วนพื้นที่ “เวที” การแสดง ก็เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ช้างแต่ละเชือกจึงแสดงความสามารถตามที่ควาญช้างกำกับได้อย่างเต็มที่ ที่น่าสนใจ คือ พื้นที่พักผ่อนสำหรับช้างซึ่งสวนช้างอิชิฮาราจัดไว้ให้มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นสถานที่ “พักร้อน” สำหรับช้าง และให้ช้างรู้สึกได้พักผ่อนอย่างธรรมชาติที่สุด

ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา


รู้จักกับควาญช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารากันเถอะ

"สวนช้างอิชิฮารา มีควาญช้างถึง 11 คน ทั้งหมดล้วนเป็นควาญช้างไทยจากจังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดลำปาง ทุกคนทำงานและทุ่มเทฝึกฝนช้างที่สวนช้างอย่างเต็มความสามารถ
เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในญี่ปุ่น"


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารามีทั้งหมด 3 เชือก ได้แก่ แรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์ จากจำนวนช้างทั้งหมดจำนวน 9 เชือก ช้างไทยทั้งสามอยู่รวมกับช้างอินเดียและช้างแอฟริกาด้วยความผูกพัน และได้รับการดูแล ฝึกฝน และเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเท่าเทียมกันจากควาญช้างไทย 11 คน


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ควาญช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา (ควาญช้างคนที่ 11 อยู่ระหว่างการฝึกลูกช้าง)ควาญช้างไทยที่ดูแลช้าง "แรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์" ได้แก่ คุณบุญมี สำราญใจ คุณสุเชษฐ์ ศาลางาม และคุณสุริยา ศาลางาม ทั้งสามท่านมาจากจังหวัดสุรินทร์* ซึ่งได้เล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับช้างไทยทั้ง 3 เชือก ด้วยความประทับใจและความสุขที่ได้รับหน้าที่ดูแลช้างทั้งสาม ควาญช้างทั้งสามคน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ควาญช้างทุกคนมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่เด็ก หากจะเปรียบเทียบความผูกพันก็คงเสมือนทุกท่านที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักในบ้าน เพียงแต่ช้างที่ควาญช้างกล่าวถึงนี้ ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้าน แต่เป็นสิ่งที่ควาญช้างเทอดทูญ เป็นของสูงที่ให้ความเคารพนับถือ ควาญช้างทุกคนจึงระมัดระวังคำพูดที่ใช้กับช้างเป็นอย่างมาก ใช้คำสุภาพในการสื่อสารกับช้าง และปฏิบัติต่อช้างอย่างให้เกียรติ

*จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง ทอผ้าไหม และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.surin.go.th/index_e.htm (ภาษาอังกฤษ)


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ควาญช้างกำลังฝึกลูกช้าง


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

ควาญช้างไทยที่ดูแลช้าง “แรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์”


ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา

คุณบุญมี สำราญใจ คุณสุเชษฐ์ ศาลางาม และคุณสุริยา ศาลางามคุณบุญมี สำราญใจ คุณสุเชษฐ์ ศาลางาม และคุณสุริยา ศาลางาม ควาญช้างไทยที่ดูแลแรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์ ที่สวนช้างอิชิฮารา “ภูมิใจที่มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในต่างแดน”

ไม่เพียงแต่ทั้งสามท่านที่ดูแลช้างไทยเท่านั้น ควาญช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮาราหลายคนมาจากจังหวัดลำปาง*ด้วย ทุกคนร่วมกันให้ความดูแลช้างที่สวนอิชิฮาราทุกตัวแล้วแต่โอกาส จึงทำให้ช้างทุกเชือกสนิทสนมกับควาญช้างทุกคนค่อนข้างมาก และไม่มีปัญหาในการอาศัยอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะเป็นช้างต่างสายพันธุ์ก็ตาม

*จังหวัดลำปาง อยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
มีชื่อเสียด้านภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ล้านนา
และเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lampang.go.th/engV/index.htm (ภาษาอังกฤษ)