ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 13 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ

20/10/2009

ตอนที่ 13 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอขอบคุณสวนสัตว์คิริวงะโอกะที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลช้างไทย “อิซุมิ” เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ คุณฮิโรชิ ไซโต ผู้ดูแลช้าง และคุณหมอซาโตมิ นากาจิมะ สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ ที่สละเวลาให้สัมภาษณ์และสนทนาอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2552


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ      ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ


ช้างไทย "อิซุมิ" ปัจจุบันอายุ 54 ปี


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

เกิดในปี พ.ศ 2498 ส่งมาญี่ปุ่นในปี พ.ศ 2500 เมื่ออายุได้ 2 ปี ที่เมืองคิริว จังหวัดกุมมะ มีสวนสัตว์ประจำเมืองขนาดเล็กชื่อว่า “คิริวงะโอกะ” มีช้างไทย “อิซุมิ” อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์มานานกว่า 45 ปี เป็นช้างไทยที่ชาวเมืองคิริวเห็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อ-แม่ยังเป็นเด็กเล็กจนถึงรุ่นลูก จึงกล่าวได้ว่าช้างไทย “อิซุมิ” มีชีวิตถึง 2 ช่วงอายุคนแล้ว


แผนผังสวนสัตว์ "คิริวงะโอกะ" ที่หน้าทางเข้า

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ช้างอิซุมิเป็นช้างพัง (เพศเมีย) สูงถึง 2.5 เมตร ลำตัวยาวถึง 3.1 เมตร
และมีน้ำหนักตัวเกือบ 4 ตัน ด้วยลำตัวขนาดใหญ่ “อิซุมิ” จึงต้องกินอาหารในปริมาณกว่า 80 กิโลกรัมต่อวัน


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ      ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะความเป็นมาของช้างไทย “อิซุมิ”

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

แม้ว่าไม่มีบันทึกความเป็นมาของช้าง “อิซุมิ” ก่อนถูกส่งมาญี่ปุ่น แต่ตามข้อมูลของ สวนสัตว์ “คิริวงะโอกะ” บันทึกว่า ช้าง “อิซุมิ” มาญี่ปุ่นในปี พ.ศ 2500 เมื่ออายุได้ 2 ปี เดิมช้าง “อิซุมิ” อยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองยุคาวาฮาระ จังหวัดคานางาวะ ด้วยเหตุบางประการทำให้สวนสัตว์ดังกล่าวยกเลิกกิจการ ช้างไทย “อิซุมิ” จึงถูกย้ายมาอยู่ที่สวนสัตว์ “คิริวงะโอกะ” ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2507 เป็นช้างเชือกแรกและเชือกเดียวของสวนสัตว์คิริวงะโอกะ และเป็นสัตว์มีอายุมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายภายในสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย

ปัจจุบัน “อิซุมิ” อายุ 54 ปี เป็นช้างเอเชียที่มีอายุมากเป็นอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น สำหรับชาวเมืองคิริว ช้างไทย “อิซุมิ” เปรียบเสมือนเพื่อนที่โตมาด้วยกันความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ด้วยเป็นช้างเพียงเชือกเดียวในสวนสัตว์ประจำเมืองคิริว ประกอบกับอายุยืนยาว ทำให้ชาวเมืองคิริวได้เห็นช้าง “อิซุมิ” มาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนเติบโต ชาวเมืองจึงล้วนมีความผูกพันกับช้าง “อิซุมิ” มาเป็นเวลานาน เหมือนเพื่อนที่เติบโตมาพร้อมกัน ดังเช่น คุณหมอซาโตมิ สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ ที่สะท้อนความผูกพันดังกล่าวว่า เมื่อตอนเด็กมาเที่ยวสวนสัตว์แห่งนี้หลายครั้งและเห็นช้าง “อิซุมิ” มาโดยตลอด เมื่อมีครอบครัว บุตรสาวก็ได้เห็นช้าง “อิซุมิ” เหมือนเช่นที่คุณหมอซาโตมิยังเป็นเด็ก ตนรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นสัตว์แพทย์และได้ดูแล “อิซุมิ” อย่างใกล้ชิด ทำให้ยิ่งรู้สึกผูกพัน


ที่สวนสัตว์แห่งนี้ มีผู้ดูแลช้างทั้งหมด 3 คน รวมทั้งคุณฮิโรชิ ไซโต ซึ่งรับหน้าที่ดูแลช้าง “อิซุมิ” มาตั้งแต่ปี 2534 คุณฮิโรชิมีประสบการณ์ดูแลสัตว์ประเภทอื่นมาก่อน และสนใจการดูแลช้างมานานแล้ว ด้วยเห็นว่าช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ งานดูแลช้างเป็นความท้าทายและคุ้มค่ากับความพยายาม