ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2)

24/11/2009

ตอนที่ 14 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2)

บ้านของ "อิซุมิ"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเข้าสวนสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวนสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ต่อมา ในปี 2534 สวนสัตว์คิริวงะโอกะสร้างโรงเลี้ยงช้างหลังใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของช้าง “อิซุมิ” ในปัจจุบัน โรงเลี้ยงช้างหลังนี้มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 200 ตารางเมตร เพียงพอให้ช้าง “อิซุมิ” อาศัยอยู่ได้อย่างสบายและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานที่


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ      ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ช้าง “อิซุมิ” มีอุปนิสัยชอบผู้คน โดยเฉพาะเด็กๆ และชอบยืนที่บริเวณลานด้านหน้าโรงเลี้ยงช้างเพื่อทักทายผู้มาเที่ยวสวนสัตว์


นอกจากนี้ ช้าง "อิซุมิ" ชอบที่โล่งแจ้ง มีอยู่หลายครั้งที่ไม่ยอมกลับเข้าภายในโรงเลี้ยงช้างเมื่อถึงเวลาเย็น ผู้ดูแลช้างต้องปล่อยให้ช้าง "อิซุมิ" อยู่ด้านนอกโรงช้างจนกว่าจะกลับเข้าด้านในด้วยตัวเอง

อุปนิสัยที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งของช้าง "อิซุมิ" คือ ความเป็นช้างขี้เล่น ด้วยความที่ชอบเล่นน้ำและดื่มน้ำจากสายยาง หากผู้ดูแลช้างมาใกล้ ช้าง “อิซุมิ” จะเดินเข้าไปหา เหมือนเชิญชวนให้เอาสายยางมาให้เล่นน้ำ และด้วยอุปนิสัยขี้เล่นนี้เอง ทำให้ “อิซุมิ” มักแกล้งผู้มาเยี่ยมด้วยการพ่นน้ำจากงวงใส่ สวนสัตว์จึงทำป้ายเตือนให้ระวังช้างพ่นน้ำใส่ ถือเป็นความเอ็นดูของ “อิซุมิ” ที่พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ


ด้วยเป็นช้างอารมณ์ดี อ่อนโยน อาจเป็นผลให้ช้าง “อิซุมิ” มีสุขภาพดีมาก ในการดูแลสุขภาพช้าง ผู้ดูแลช้างจะสังเกตสภาพร่างกายของช้างอย่างใกล้ชิด หากมีความผิดปกติสัตวแพทย์จะมาตรวจดูอาการ ซึ่งตั้งแต่ช้าง “อิซุมิ” มาอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้ ยังไม่ปรากฎปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง มีเพียงอาการท้องผูกเป็นครั้งคราวเท่านั้น ซึ่งรักษาอาการได้ด้วยยา


อาหารของ “อิซุมิ”

ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

อาหารในแต่ละวันของช้าง “อิซุมิ” ประกอบด้วย มันฝรั่ง แครอท หญ้า ฟาง อาหารเม็ดเพื่อเป็นอาหารเสริม พร้อมด้วยแคลเซียม เกลือแร่ และผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล รวมประมาณ 80 กิโลกรัม ผู้ดูแลช้างจะเตรียมอาหารที่โรงเลี้ยงช้างด้านใน ซึ่งเป็นที่นอนของช้าง “อิซุมิ” ในช่วงกลางคืน โดยปกติ “อิซุมิ” จะกินอาหาร 80 กิโลกรัมภายในหนึ่งคืน หากผู้ดูแลช้างมาตรวจพบว่ายังมีอาหารเหลือในช่วงเช้า ผู้ดูแลช้างจะปรับลดปริมาณอาหารให้เหมาะกับสภาพร่างกายของ “อิซุมิ”

อาหารโปรดที่ “อิซุมิ” ชอบเป็นพิเศษ ได้แก่ ผลไม้มีรสหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส้ม แอปเปิ้ล กล้วย และมันเทศ