ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 15 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3)

13/01/2010

ตอนที่ 15 “อิซุมิ” ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3)

"อิซุมิ" ดาราประจำสวนสัตว์


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ      ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

สวนสัตว์คิริวงาโอกะเป็นสวนสัตว์ที่บริหารจัดการโดยเขตคิริว จังหวัดกุมมะ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เก็บค่าเข้าชม ทุกวันจะมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยวันละ 5,000 คน ซึ่งช้าง “อิซุมิ” จากเมืองไทยเป็น “ดารา” ประจำสวนสัตว์ก็ว่าได้

ด้วยนิสัยที่เป็นมิตรและชอบผู้คนของช้าง “อิซุมิ” ผู้ดูแลช้างเล่าว่า หากวันใดที่ฝนตก และมีคนมาเที่ยวสวนสตว์น้อย ช้าง “อิซุมิ” จะมีท่าทางหงอยเหงา ไม่ค่อยสนุกสนาน หากวันใดที่มีคนมาเยี่ยมจำนวนมาก “อิซุมิ” จะมีอารมณ์ดีขึ้นทันที และจะเดินมาใกล้ๆ เพื่อทักทายทุกคน


กิจกรรมสำหรับช้าง “ดารา” ประจำสวนสัตว์


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

ทุกปี สวนสัตว์จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม เช่น การประกวดภาพวาดสัตว์ของเด็กๆ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในบรรดาผลงานภาพวาดของเด็กในแต่ละปีนั้น ภาพช้าง “อิซุมิ” เป็นภาพที่เด็กส่งผลงานเข้ามามากที่สุด แสดงว่าช้าง “อิซุมิ” เป็นขวัญใจของเด็กๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ”ดารา” นั่นเอง

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของสวนสัตว์ที่ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม คือ ทดลองเป็นผู้ดูแลสัตว์    1 วัน กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ประมาณเดือนสิงหาคม) ของทุกปี โดยให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ทดลองทำงานเป็นผู้ดูแลสัตว์ เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์แต่ละประเภทอย่างใกล้ ชิด ในส่วนของการดูแลช้าง “อิซุมิ” เด็กๆ จะได้ทำหน้าที่ทำความสะอาดโรงเลี้ยงช้าง จัดเตรียมและให้อาหารช้าง ที่น่าประหลาดใจ คือ เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่กลัวช้าง และแสดงความสนใจช้างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะโดยปกติ เด็กๆ จะมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดไม่มากนัก กิจกรรมนี้ นอกจากจะทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ     “อิซุมิ” แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักสัตว์อีกด้วย


ถ้อยคำจากผู้ดูแลช้าง "อิซุมิ"


ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ      ช้างไทยที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ

สุดท้ายนี้ คุณหมอซาโตมิได้กล่าวว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการขยายพื้นที่ของโรงเลี้ยงช้างให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้มีช้างอีกตัวมาอยู่เป็นเพื่อนกับ “อิซุมิ” ได้ ส่วนคุณฮิโรชิ ผู้ดูแลช้างได้ฝากถึงผู้อ่านทุกท่านว่า หากมีเวลาว่าง อยากให้มาเยี่ยม “อิซุมิ” กันมากๆ เพราะเป็นช้างที่อยู่กับสวนสัตว์มานาน และมีอายุยืน อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักของช้าง “อิซุมิ” ช้างไทย