ความเห็นนักเรียนญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

06/01/2014

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนมัธยมปลายปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 14 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทย จากนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

หลังการบรรยาย อาจารย์ได้ให้นักเรียนเขียนเรียงความบรรยายความรู้สึกหลังจากการเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ และมอบเรียงความดังกล่าวให้แก่อัครราชทูตฯ จากเรียงความสรุปได้ว่านักเรียนต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย อยากเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้มากขึ้น และอยากไปเยี่ยมเยือนประเทศไทยหลังจากได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับญี่ปุ่น คล้ายคลึง หรือแตกต่างจากญี่ปุ่น อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนาพุทธ วัฒนธรรม และอาหารไทย เป็นต้น ทั้งนี้ นักเรียนต่างแปลกใจที่ได้ทราบความยาวของชื่อพระมหากษัตริย์ไทยและเมืองหลวงของไทย หรือสะดุดใจต่อความแตกต่างของศาสนาพุทธของไทยและญี่ปุ่นทั้งที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกัน นักเรียนบางคนเปรยด้วยความเสียดายว่าชาวไทยให้ความสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่ชาวญี่ปุ่นเองกลับไม่สนใจวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนยังประหลาดใจที่ได้ทราบว่าไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มาช้านานผ่านการค้ามากว่า 600 ปีแล้ว และปัจจุบันก็ยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทั้งสองประเทศประสบความยากลำบากจากภัยพิบัติ ทำให้นักเรียนเกิดความประทับใจ ปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามิตรภาพระหว่างสองประเทศไว้ให้แน่นแฟ้น และช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากต่อไป