การสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

16/01/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศผลการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่าง

ประกาศตราสัญลักษณ์
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
จดหมายแสดงความจำนง
แบบฟอร์มยืนยันความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
แบบฟอร์มขอจัดกิจกรรม
แบบฟอร์มแสดงแผนใช้จ่ายงบประมาณ