ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

26/02/2018

ดาวน์โหลดPDF (คลิก)