ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงโตเกียว

14/03/2018

ดาวน์โหลด PDF