วีดิทัศน์อวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

17/04/2018

วีดิทัศน์อวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์อวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสถานเอกอัครราชทูต ต่างประเทศ 20 แห่งในประเทศไทย ซึ่งร่วมจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม จากลิงค์ด้านล่าง https://www.youtube.com/watch?v=BeBvphSUGVU