สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16/10/2018