สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561

12/11/2018