กองทัพอากาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (สน. ผชท. ทหารไทย/โตเกียว) โดยวิธีคัดเลือก

25/01/2019