ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (สน.ผชท. ทหารไทย/โตเกียว) รายการปรับปรุงระบบน้ำร้อนและท่อน้ำร้อน

11/02/2019

         บริษัท KEIHIN CO., LTD. เป็นผู้ชนะในการประกวดราคาครั้งนี้ ด้วยวงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ เยน หรือ ๑๓,๓๖๙,๐๙๕.๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๒๙.๗๐๙๑ บาท ณ วันที่ ๑๖ มกราคา ๒๕๖๒)